Shop Online

Potato Latke & Salmon (P) Each

R26.00

Cocktail potato latkes topped with smoked salmon

Description

Cocktail potato latkes topped with smoked salmon

Call Now ButtonCALL US