Shop

Potato Latke & Salmon (P) Each

R19.50

Cocktail potato latkes topped with smoked salmon

Description

Cocktail potato latkes topped with smoked salmon

Call Now ButtonCALL US